Зустріч команди «Educator» із Лілією Гриневич

18 серпня відбулася зустріч із Лілією Гриневич, міністеркою освіти та науки України (2016-2019 рр.), першим проректором Київського університету ім. Бориса Грінченка, кандидатом педагогічних наук, доцентом, експерткою з освітньої політики. Пані Лілія відзначила, що будь-яка реформа потребує регулярного оновлення й перегляду, залежно від обставин навколо. Вона наголосила, що саме приватні освітні установи нині є осередком змін та реалізації інновацій.

Ситуація в сфері освіти зараз має багато викликів. Це обумовлено наслідками війни, зокрема наявністю освітніх втрат і поглибленням розривів, заморожуванням рівня оплати педагогічних працівників, третім роком дистанційного й змішаного форматів навчання, скасуванням пільгових субвенцій і програм на підтримку реформи НУШ. Результати тестування PISA демонструють те, що певний відсоток учнів не вміє застосовувати знання на практиці, хоча має хороший рівень базової підготовки. Це актуалізує питання якості надання освітніх послуг і, як наслідок, потенційного формування українського суспільства, його поступу в майбутньому.

Сучасні учні виявляють потребу не лише здобувати знання й практично їх застосовувати. Відповідно до статистичних даних, 83 % дітей хочуть оволодіти інструментами, які допоможуть подолати скрутні ситуації. Учні прагнуть розвинути життєву стійкість, здатність до адаптації, розуміння й управління емоціями, співпрацю та підтримку позитивних взаємовідносин, розуміння системних взаємозв’язків і взаємозалежностей, прийняття відповідальності.

Ми потребуємо докорінних змін, перезавантаження вже наявних реформ та ініціатив. Пані Лілія Гриневич зауважила, що освітня політика має бути спрямована на подолання втрат від війни, забезпечення майбутньої успішної самореалізації українців. Ми маємо розуміти, що після завершення війни освіта буде інакшою, у неї закладатимуться нові сенси, які сприятимуть формуванню моделі:

— України — мілітарної, інноваційної держави-фронтиру з потужною національною ідентичністю, яка перебуває на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції;

— випускника освітнього закладу — особистості, патріота й інноватора.

Це стає можливим завдяки посиленню україноцентричних навчальних предметів, STEM-напрямку, подоланню демотивації до навчання й зламу моделі «навчаєшся, бо мусиш», орієнтуванню на пріоритетні soft-skills, акцентуванню на цінностях і ставленнях, реалізації формули НУШ.

Під час зустрічі з пані Лілією кріейтори ліцею «Educator» мали змогу у форматі «запитання-відповідь» актуалізувати важливі для себе проблеми власне професійні й глобально освітні. Така взаємодія є дуже цінною, оскільки закладає фундамент потенційних змін, допомагає сформувати або посилити ціннісні ставлення й орієнтири творців освітнього простору, які надалі транслюватимуть їх учням.

Підписатися